Ceramics and Sound

 

 

< back

Tijdens mijn onderzoek als artist-in-residence op het Europees keramisch werkcentrum (‘s-Hertogenbosch) 2010, heb ik het gehoor als belangrijkste inspiratiebron en als een leidend beginsel gebruikt voor de integratie van structuur, vorm en geluid.

Door de eeuwen heen heeft keramiek de uitingen van onze cultuur vertegenwoordigd, overgebracht en bewaard.
Ik heb voor het eerst de mogelijkheden onderzocht om keramiek te gebruiken als duurzame drager van het geluid: het geluid van onze waardevolle gedachten en communicatie. Met behulp van een fonograaf, speciaal voor dit project ontworpen, heb ik een porseleinen platencollectie opgebouwd. Op een 78-toerenplatenspeler zijn ze te beluisteren.

Daarnaast heb ik onderzocht of keramiek kan worden gebruikt om geluiden van onze omgeving en communicatie te manipuleren en te veranderen. Met behulp van formules van Helmholtz (Duits fysioloog and natuurlundige (1821-1894)), heb ik een aantal porseleinen resonatoren ontworpen en gebouwd. De vorm van deze objecten weerspiegelt hun verrassende functie. Ze verstoren ons perspectief en brengen een nieuwe klankkleur tengehore: onze geluiden worden abstract en tot een bijna digitale toon gereduceerd.

Uit mijn werkperiode zijn de Keramofoon en de Teleresonatoren ontstaan. Ze zijn het klinkende bewijs van de onverwachte en fascinerende relatie tussen keramiek en het hoorbare.

Dit project wordt voortgezet in samenwerking met Steim in Amsterdam en het Glasmuseum in Leerdam.

English
For me, ceramics have always represented structure, shape and sound.
During my research as an artist-in-residence at the European ceramic workcentre (‘s-Hertogenbosch) 2010, I have used the sense of hearing as my main inspiration, and as a guiding principle for integrating these elements. Through the ages, ceramics have represented, transferred and preserved expressions of our cultures. In a way, ceramics carry our lasting heritage.

I turned ceramics into a permanent medium for the recording of our spoken words, vitally important but fragile parts of our identity... I built a collection of porcelain records. They can be listened using a 78-rpm turntable

However, ceramics can also be used to manipulate and change the sounds of our environment and communications. Using formulas by Helmholtz (german physiologist and physicist (1821-1894)), I have designed and built a number of porcelain resonators. The shape of these objects reflects their surprising function. They distort our perspective and bring a new color to our presence: our sounds become abstract and acquire a clear, almost digital, tone.
My discoveries in Ceramophonics and my Teleresonators are the sounding proof of the unexpected and fascinating relationship between ceramics and the audible.

This project is to be continued in collaboration with het National Glassmuseum Leerdam and STEIM in Amsterdam.

Many thanks to: European Ceramic Workcenter and Harmen jan Holman who developed the recordingdevice for the porcelain records.