;

 

 
FROUKE WIARDA
geluid en beeldend kunstenaarSTUDIO ADRES
Retort Ateliers A17
Rijnsburgstraat 74
1059 AX Amsterdam
info@froukewiarda.nl


Projects

 

Press

 

 

Toelichting op mijn werk
In 'Pantagruel' (1532) beschreef François Rabelais de geluiden van een winterse veldslag die als kringen in het water in ijs bevroren waren. Bij het intreden van de dooi kwamen ze weer vrij en lieten van zich horen. Een eeuw later schreef C. Sorel in een fictief reisverslag over een volk in een afgelegen gebied 'zij communiceerden over lange afstanden door een boodschap in een spons te spreken'. De spons werd verstuurd. De ontvanger hield deze tegen het oor en kneep er zachtjes in om het bericht te beluisteren.

Als kunstenaar en onderzoeker op het gebied van geluid en ruimte ligt mijn focus op het luisteren naar en ervaren van omgevingsgeluiden op een intense manier. Hoe luisteren we en hoe nemen we geluiden waar? Wat gebeurt er buiten, in de openbare ruimte, wat gebeurt er in ons oor? Mijn werk gaat over het bewust worden van geluiden, de geheimen en de herkomst ervan, over het ontdekken van de kleinste veranderingen van het geluid en over het blootleggen van resonanties in verschillende vormen en ruimtes.

Over de menselijke stem
Laatste tijd ben ik op zoek gegaan naar de verschillende kenmerken van klank in ruimtes, volumes en onze stem. Elke stem heeft zijn eigen karakteristieke klankkleur, Iedere klinker wordt gekenmerkt door versterkingen van bepaalde frequenties. Niemand heeft dezelfde stem of identiteit als geen andere stad of ruimte hetzelfde klinkt. Het gedrag van geluid en hoe we het gebruiken is een onderdeel van onze identiteit. Maar wat gebeurt er als ik van een ruimte, een stad of een stem, de specifieke frequenties scheidt en ze vervolgens op een geheel nieuwe manier combineer? Ben ik dan in staat om onze omgeving, onze persoonlijke ruimte, en onze identiteit te manipuleren en weet ik daar een nieuwe uitdrukking voor te vinden?

Over mijn uitgangspunten
Ik ben geïnspireerd door de geschiedenis van de wetenschap en technologie. Mijn werk gaat over denkbeelden die vaak betrekking hebben tot de geschiedenis van het geluid en de mechanisatie van de industrie. Met mijn installaties en performances werk ik naar architectonische en theatrale vormen. Dit wordt versterkt door mijn vorige activiteit in het museale veld. In dit kader bestaan verschillende theorieën: over omgang met onze westerse culturele erfgoed, hoe die te exposeren of te inventariseren.

Over de architectuur van het geluid
In het algemeen is een geluid opgebouwd uit een grondtoon en boventonen. In mijn werk zoek ik naar de verschillende geluidskarikteristieken van materialen en ruimtes en naar alle mogelijke (on)hoorbare autonome boventonen. Wanneer gescheiden, zijn ze individueel te ervaren, als een atoom van een molecuul. Wanneer het molecuul wordt gesplitst, herschikken de atomen zich tot een nieuwe substantie. Door het opnieuw verenigen van boventonen, ontdek ik nieuwe geluidsformules.

Over mijn installaties en performances
Ik geniet van het werken met grondstoffen, vroege industriële werkplekken, handenarbeid, en vreemde ontdekkingen. In mijn performances en installaties onderzoek ik als eerste de architectuur van het geluid. Dit vormt het uitgangspunt voor de ontwikkeling van de architectonische en theatrale vorm. Met (live) elektronica zoek ik naar de magie van wat geluid kan doen: ik neem mijn publiek mee in mijn wereld, zinspeel op de dingen die komen gaan, geef vorm aan elk personage middels tempo, toon en melodie. Het moment van verwondering en verbazing is erg belangrijk om nieuwe ervaringen te scheppen, waarin sporen van de geschiedenis voelbaar zijn.